Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

KSH Kodeks spó?ek handlowych. Przepisy
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381870627
Stron: 335
Kod ksi: WOLT-0544/8*
Cena:
12.90 zł
Opis książki
Stan prawny na: 15.08.2018 r.

W 8. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw:
z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó?ek handlowych,
z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spó?ek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy u?atwiaj?cy odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym t?em tytuliki przed artyku?ami Kodeksu spó?ek handlowych obja?niaj? ich sens.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów oraz osób, którym niezb?dna jest znajomo?? przepisów z zakresu prawa spó?ek.