Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks drogowy sierpie? 2019
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo OD.NOWA
ISBN: 9788366265417
Stron: 530
Kod ksi: ODNO-0208/17
Cena:
36.90 zł
Opis książki
Kodeks drogowy – znaj swoje prawa i obowi?zki

Jako odpowiedzialny kierowca lub pracownik s?u?b mundurowych na pewno masz w ma?ym palcu przepisy ruchu drogowego, jednak i Tobie przyda si? ksi??kowe opracowanie Prawa o ruchu drogowym. Publikacja pozwoli Ci w ka?dej chwili od?wie?y? sobie wiedz? i sprawdzi? aktualny stan prawny Kodeksu drogowego.

Dzi?ki lekturze Kodeksu drogowego uzupe?nisz tak?e wiedz? teoretyczn? przed egzaminem na prawo jazdy. Z takim przygotowaniem na pewno zdasz w pierwszym terminie!
Przepisy ruchu drogowego w przejrzystym opracowaniu

Czytaj?c nasz? publikacj?, dowiesz si? wszystkiego m.in. na temat zasad ruchu drogowego, klasyfikacji znaków drogowych czy odpowiedzialno?ci kierowcy za wykroczenia w przedmiotowym zakresie. Tekst w opracowaniu Anny Prus wyró?nia si? czytelno?ci? i ?atw? nawigacj?: poszczególne artyku?y opatrzone s? stosownymi nag?ówkami i skatalogowane w obszernym skorowidzu, za pomoc? którego b?yskawicznie wyszukasz interesuj?cy Ci? paragraf.
„Kodeks drogowy” - co znajdziesz w publikacji?

najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kieruj?cych pojazdami, z uwzgl?dnieniem bie??cych zmian
najwa?niejsze przepisy wykonawcze do ww. ustaw

Dla kogo?

policjanci, stra?nicy stra?y miejskiej
osoby prywatne uprawnione do kierowania pojazdami
kursanci o?rodków szkolenia kierowców