Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kadry i place 2019 – obowiazki pracodawców, rozliczanie swiadczen pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
Autorzy: Agnieszka Jacewicz
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046912
Stron: 612
Kod ksi: ODDK-2975/18n
Cena:
199.50 zł
Opis książki
Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodze? pracowników w jednej ksi??ce:

omówienie wszystkich nowo?ci w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok,
szczegó?owe przyk?ady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,
bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przyk?adami wype?nienia druków,
konkretne wyja?nienia, np. jak unikn?? b??dów przy rozliczaniu wynagrodze?, jak wyliczy? wynagrodzenia za czas niezdolno?ci do pracy, jakie dokumenty nale?y sporz?dzi? przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu, jak rozliczy? osoby pracuj?ce na umow?-zlecenie i o dzie?o.