Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Bambrzy KMP 2/2019
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Miejskie Posnania
ISBN: 9788377680902
Stron: 352
Kod ksi: MIEJ-KMP0219
Cena:
35.00 zł
Opis książki
W 2019 roku mija 300 lat, odk?d pierwsi Bambrzy przybyli do Wielkopolski – 1 sierpnia 1719 roku w?adze Poznania wyda?y dokument lokacyjny dla osadników spod Bambergu, którzy dotarli do wsi Lubo? nale??cej wtedy do miasta. W ci?gu nast?pnych dziesi?cioleci koloni?ci zamieszkali w kolejnych wsiach miejskich – w D?bcu, Boninie, Ratajach, Wildzie, Górczynie i Je?ycach. Byli katolikami – taki by? warunek w?adz Poznania, które ich tu sprowadzi?y, by zasiedli? zrujnowane i wyludnione w wyniku wojen i kl?sk wsie. O 300-letniej obecno?ci Bambrów w Poznaniu i jego okolicach opowiada najnowszy tom „Kroniki Miasta Poznania”.