Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Umowy w obrocie gospodarczym Wydanie 5
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Andrzej Koch
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381608527
Stron: 534
Kod ksi: WOLT-7094/5*
Cena:
79.00 zł
Opis książki
Umowy w obrocie gospodarczym, wyd. 5 to podr?cznik przybli?aj?cy zagadnienia dotycz?ce zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialno?ci za niewykonanie b?d? nienale?yte wykonanie zobowi?zania przez przedsi?biorc?. Umowy, na mocy których do spe?nienia ?wiadczenia zobowi?zany jest przedsi?biorca, maj? du?e znaczenie w praktyce.