Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Gorzki smak kielbasy wyborczej Obietnice wyborcze i ich realizacja ustawami w latach 2015-2016
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Pawe? Chmielnicki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381609142
Stron: 584
Kod ksi: WOLT-9041*
Cena:
79.00 zł
Opis książki
Ksi??ka stanowi unikaln?, pierwsz? w Polsce analiz? sposobu, w jaki proces ustawodawczy wykorzystywany jest jako narz?dzie s?u??ce zg?aszaniu i realizacji obietnic wyborczych. Traktuje o okresie szczególnym: lata 2015–2016, kiedy to w ostatnim roku o?mioletniego okresu rz?dów koalicji Platforma Obywatelska – Polskie Stronnictwo Ludowe oraz w pierwszym roku rz?dów Zjednoczonej Prawicy na czele Rady Ministrów sta?y Ewa Kopacz i Beata Szyd?o. Podj?to prób? odpowiedzi na pytanie, która z liderek okaza?a si? skuteczniejszym graczem na polskiej scenie politycznej, a tak?e które ugrupowanie lepiej wykorzysta?o szanse, jakie dawa?a mo?liwo?? decydowania o celach tworzonego prawa.