Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Dowod z przesluchania w procedurze podatkowej
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Marcin Rymaszewski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381607506
Stron: 331
Kod ksi: WOLT-9498*
Cena:
139.00 zł
Opis książki
Instytucja przes?uchania strony, ?wiadka i bieg?ego w prawie podatkowym poddana dog??bnej i przejrzystej analizie.

Publikacja stanowi swoisty zbiór wyroków po?wi?conych przes?uchaniu. Autor ??czy rozwa?ania teoretyczne z praktyk? prawa podatkowego.