Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Taryfikator mandatów i punktów karnych Wydanie 11
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo OD.NOWA
ISBN: 9788366265400
Stron: 163
Kod ksi: ODNO-0801/11
Cena:
19.90 zł
Opis książki
Taryfikator mandatów i punktów karnych – co znajdziesz w publikacji?

– aktualny wykaz narusze? przepisów ruchu drogowego i liczb? punktów odpowiadaj?c? tym naruszeniom,

– wysoko?? grzywien okre?lonych w za??czniku do Rozporz?dzenia Rady Ministrów w sprawie wysoko?ci grzywien nak?adanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykrocze?,

– przepisy dotycz?ce post?powania mandatowego,

– przepisy o kontroli ruchu drogowego,

– przepisy dotycz?ce grzywien za naruszenia ustawy o ruchu drogowym.