Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Hashtag - pocket
Autorzy: Remigiusz Mróz
Wydawnictwo: Czwarta Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381407
Stron: 423
Kod ksi: CZWA-0242/2
Cena:
14.90 zł
Opis książki
Jedna przesy?ka zmieni?a jej ?ycie

„Twoja paczka ju? na ciebie czeka!” – brzmia?a wiadomo??, która wydawa?a si? zwyk?? pomy?k?. Tesa nie spodziewa?a si? ?adnej przesy?ki, niczego nie zamawia?a w sieci – a nawet gdyby to zrobi?a, z pewno?ci? nie wybra?aby dostawy do paczkomatu. Je?li nie musia?a, nie wychodzi?a z domu.

Postanowi?a jednak sprawdzi? tajemnicz? przesy?k? – i okaza?o si? to najwi?kszym b??dem, jaki kiedykolwiek pope?ni?a. Wpad?a bowiem w spiral? zdarze?, która mia?a zupe?nie odmieni? jej ?ycie…

Gdy Tesa na nowo odkrywa swoj? przesz?o??, przez media spo?eczno?ciowe przetacza si? nowy trend. Kolejni internauci zamieszczaj? wpisy z hashtagiem #apsyda. I nie by?oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ?e osoby te od lat uznawane by?y za zaginione…