Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Mama Mu sprzata
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Jujja Wieslander
Wydawnictwo: Wydawnictwo Zakamarki
ISBN: 9788360963265
Stron: 0
Kod ksi: WYZA-13118*
Cena:
25.90 zł
Opis książki
Czy krowy potrafi? sprz?ta?? Je?li za sprz?tanie uzna? mo?na przetarcie okna ogonem i postawienie na parapecie bukietu zawilców – to jak najbardziej. Pan Wrona ma jednak inne zdanie. Co? takiego nazywa? sprz?taniem? Ju? on poka?e Mamie Mu, jak si? sprz?ta obor?!

Jak nietrudno si? domy?li?, im bardziej Pan Wrona si? przechwala, tym bardziej nale?y obawia? si? efektów jego poczyna?. W rezultacie bowiem ca?e podwórko zas?ane jest sianem, a wszystkie krowy bia?e. Nie, bynajmniej nie dlatego, ?e s? czyste...