Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Non stop
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Brian Aldiss
Wydawnictwo: Rebis Dom Wydawniczy Sp.z o.o.
ISBN: 9788380625983
Stron: 289
Kod ksi: REBI-4371*
Cena:
39.90 zł
Opis książki
POWIE?? ZDOBY?A PRIX JULES VERNE
Roy Complain oraz jego plemi? ?yj? w poro?ni?tych dzik? ro?linno?ci? Kwaterach i walcz? o przetrwanie w nieprzyjaznym ?wiecie. Wrogami, oprócz innych plemion i dzikich zwierz?t, s? te? mityczni Ludzie z Dziobu, legendarni Giganci i przera?aj?cy Obcy. Jedna z legend g?osi, ?e wszystkie Pok?ady s? zamkni?te w pojemniku zwanym statkiem, który przemierza pustk? od jednego ?wiata do drugiego. Complain nie wie, które opowie?ci starszyzny s? prawdziwe. W trakcie wyczerpuj?cej, pe?nej niebezpiecze?stw wyprawy przekona si?, ?e mityczny statek skrywa liczne tajemnice, a prawda jest jeszcze bardziej przera?aj?ca.