Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Lemkowszczyzna od Jaworek do Komanczy
Autorzy: Andrzej Potocki
Wydawnictwo: Libra
ISBN: 9788395282300
Stron: 157
Kod ksi: LIBA-0147
Cena:
69.90 zł
Opis książki
Nostalgiczna w?drówka po ?emkowszczy?nie, od najbardziej wysuni?tych na zachód Jaworek po Koma?cz? na wschodzie. Cerkwie – skarby architektury sakralnej, s?ynne cmentarze wojenne, przyroda, tak?e ta obj?ta ochron? w Magurskim Parku Narodowym, ale przede wszystkim ludzie i ich tradycja tworz? ten album. Znakomite zdj?cia Piotra Dro?dzika, Kamila Paluszka, Agnieszki i W?odka Bili?skich, Agnieszki i Damiana Nowaków, W?odzimierza Stachonia, Bart?omieja Wadasa, Jaros?awa Mazura i innych zosta?y okraszone bardzo osobistym tekstem Andrzeja Potockiego, który pisze m.in. tak: "Nad ?emkowszczyzn? znów ?wieci s?o?ce. ?emkowie, niegdy? wyp?dzeni z Beskidu, odrodzili swoj? ojcowizn?. Wbrew przeciwno?ciom losu trwa ona w ich mowie, w pi?mie, w zwyczajach, w cerkwiach. Pozosta?a ich chlebem powszednim, o który codziennie modl? si? do Pana. ?emkowszczyzna nie zgin??a i nigdy nie zginie, bo jest przede wszystkim w ludziach, którzy j? umi?owali"