Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wpływ miękkiego prawa organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy
Autorzy: Kamil Spryszak
Wydawnictwo: Adam Marsza?ek Wydawnictwo
ISBN: 9788366220843
Stron: 375
Kod ksi: MARS-0977
Cena:
43.50 zł
Opis książki
Zasadniczym walorem książki Kamila Spryszaka jest wieloaspektowa i wielowątkowa analiza znaczenia norm o charakterze „miękkiego prawa”. Choć w piśmiennictwie naukowym było wiele cząstkowych odniesień do tego problemu, to jednak brakowało opracowania, które całościowo ujęłoby to zagadnienie, zarówno z pozycji prawa międzynarodowego publicznego, jak i prawa konstytucyjnego.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni