Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne.
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Ma?gorzata Such-Pyrgiel
Wydawnictwo: Adam Marsza?ek Wydawnictwo
ISBN: 9788366220966
Stron: 347
Kod ksi: MARS-0970
Cena:
40.70 zł
Opis książki
Publikacja zawiera istotne rozważania z obszaru zjawisk współczesnych. Jej celem jest poznanie i ukazanie niektórych aspektów zmian tworzących jakość i specyfikę życia w dobie transformacji cyfrowej. Wybrany przez Autorkę problem badawczy należy do zagadnień wielodyscyplinarnych, dlatego przeanalizowane zostały społeczne, ekonomiczne oraz osobowe konsekwencje rozwoju nowych technologii cyfrowych. Elementem poznawczym pracy jest pytanie o kierunki zmian i ich oddziaływanie na społeczeństwo we wszystkich tworzących go aspektach. Monografia charakteryzuje się dużą wartością naukową, a jednocześnie tworzy ciekawy przekaz dla czytelników interesujących się powyższą problematyką.

ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba