Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE
Autorzy: Anna Siwkowska
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381584791
Stron: 186
Kod ksi: BEKW-9853*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Odnawialne źródła energii (czyli energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla energii konwencjonalnej, opartej głównie na wykorzystaniu paliw kopalnych, przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zróżnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności energetycznej od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych (zwłaszcza ropy i gazu).

Polska zobowiązana jest do uzyskania do roku 2020 udziału OZE w zużyciu końcowym energii brutto na poziome 20%. Najnowsze ustalenia UE przyjmują jako cel do 2030 r. osiągnięcie tego udziału na poziomie 32%.

Mając na uwadze powyższe, rozwój OZE jest nieuchronny, a wytwarzanie energii z instalacji OZE staje się coraz powszechniejsze.

Do najpopularniejszych instalacji OZE w Polsce zaliczamy:

elektrownie wiatrowe,
fotowoltaikę,
biogazownie.