Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Gwarancja ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych
Autorzy: Joanna Wyporska-Frankiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381605038
Stron: 373
Kod ksi: WOLT-9476*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym. Autorka omawia obowiązujące przepisy prawa w świetle poglądów doktryny oraz poddaje pod rozwagę konieczność uchwalenia nowych regulacji prawnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:
- zadania administracji publicznej a obowiązki niepieniężne zobowiązanego poddane egzekucji administracyjnej,
- gwarancje ochrony zobowiązanego w świetle uniwersalnych standardów ochrony,
- podstawowe instrumenty ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym,
- kontrola sądów administracyjnych nad postępowaniem egzekucyjnym w administracji,
- minimum gwarancyjne zobowiązanego a minimalny standard ochrony procesowej w demokratycznym państwie prawnym.