Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Akta osobowe. Prowadzenie. Dokumenty. Ochrona danych
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Maciej Na??cz
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381583510
Stron: 339
Kod ksi: BEKW-9120/2*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
W książce przedstawiono kolejne kroki umożliwiające zgodne z prawem wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W szczególności wskazano:

w którym momencie dokumentacja pracownicza powinna zostać utworzona,
jak technicznie wygląda wzorcowa teczka akt oraz pozostała indywidualna dokumentacja pracownicza,
jak numerować dokumenty i zachować chronologię,
jakich dokumentów nie można składać do akt w oryginale,
w jakich warunkach akta przechowywać w zależności od postaci (papierowa, elektroniczna),
jaka jest procedura digitalizacji akt,
jak długo należy je archiwizować,
kogo i jak należy poinformować o okresie przechowywania akt po ustaniu stosunku pracy,
jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i jak je naprawiać.
Ponadto w publikacji zawarty został szczegółowy opis dokumentów składanych w aktach, w których pojawiają się najczęściej błędy, w związku z czym podlegają one kontroli w pierwszej kolejności. W szczególności punkt po punkcie omówione zostały elementy treści świadectwa pracy, umowy o pracę, informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, porozumienia rozwiązującego umowę, wypowiedzenia umowy, oświadczenia o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich, skierowania na badania lekarskie w zakresie zdolności do pracy oraz wielu innych. Przedstawiono też wzory tych dokumentów. Całość uzupełnia opis obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji pracowniczej.