Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
Autorzy: Zbiorowa Praca
Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788381603010
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-9450*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
W publikacji autorka podejmuje problematykę ? innych niż wynagrodzenie za pracę ? świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacjach pracodawcy na rzecz pracowników, pomimo niewykonywania przez nich pracy. Świadczenia te w ogromnej większości cechuje brak wzajemności, nieperiodyczność, obligatoryjny, roszczeniowy charakter oraz szeroko rozumiana aksjologia społeczna. Do takich świadczeń należą m.in.:
- wynagrodzenie chorobowe,
- wynagrodzenie urlopowe,
- odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
- świadczenia wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Są one wypłacane ze względu na określone potrzeby społeczne, w tym potrzeby socjalne pracowników. Nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w pracy pracowników. W opracowaniu została podjęta analiza tych świadczeń w kontekście polityki społecznej państwa i społecznych praw socjalnych człowieka. Książka wpisuje się w coraz silniej występujący w literaturze naukowej nurt postrzegania prawa pracy z perspektywy społecznej.
W publikacji poruszane są zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, z uwzględnieniem regulacji prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego, praw człowieka, jak również polityki społecznej państwa.