Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym
Autorzy: Jan Monkiewicz, Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381601177
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-7926*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Publikacja omawia problematykę ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym. Analiza obejmuje w szczególności kwestię prawidłowego i uczciwego kształtowania relacji umownych pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami.
Autorzy przedstawiają najbardziej aktualne problemy dotyczące rynku finansowego, w tym zagrożenia cyberprzestępczością, a także wyzwania związane z regulacjami rynkowymi i ochroną konsumenta.

W książce omówiono takie zagadnienia jak:
- ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym ? model G20,
- koncepcja Business and Human Rights,
- przykłady zastosowań koncepcji blockchain,
- główne kierunki działań regulacyjnych dla branży FinTech w bankowości,
- ryzyko związane z bankowością elektroniczną.
Monografia zawiera tabele, schematy i diagramy ilustrujące ważne zagadnienia dotyczące rynku finansowego.