Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży
Autorzy: Zbiorowa Praca
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381582353
Stron: 340
Kod ksi: BEKW-9845*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Książka swoim zakresem obejmuje stosowanie RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów mających związek z ochroną danych osobowych, takich jak ustawa o świadczeniu usług elektronicznych i ustawa – Prawo telekomunikacyjne, uwzględniając także projektowane przepisy w tym zakresie. Książka skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy"), prowadzących działalność marketingową lub sprzedażową. Spotka się także z zainteresowaniem pracowników tych podmiotów (w szczególności działów zajmujących się marketingiem lub sprzedażą), ale także radców prawnych, adwokatów doradzających na co dzień podmiotom ze wskazanych branży, czy chcącym zdobyć lub poszerzyć swoją specjalizację. Jest ona także idealnym źródłem wiedzy dla osób, które pełnią funkcję inspektorów ochrony danych w podmiotach prowadzących działalność marketingową lub sprzedażową.

Największe atuty niniejszej publikacji to:

skupienie na specyficznych problemach dotyczących marketingu i sprzedaży – książka opisuje wszystkie kluczowe wymagania RODO w zakresie marketingu i sprzedaży,
omówienie kwestii praktycznych – książka nie omawia wyłącznie przepisów dotyczących przetwarzania danych w marketingu i sprzedaży, a skupia się na omówieniu problemów praktycznych z którymi na co dzień zmagają się administratorzy i podmioty przetwarzające działające w branży marketingu i sprzedaży,
przystępny język – pozwala zrozumieć wymagania RODO i innych przepisów osobom bez prawniczego wykształcenia,
autorzy – prawnicy, praktycy ochrony danych osobowych, a jednocześnie wykładowcy akademiccy,
przykłady, tabele i schematy – ułatwiają one zrozumienie niektórych wyjątkowo trudnych zagadnień.