Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o finansach publicznych wyd. 17
Autorzy: Zbiorowa Praca
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381583053
Stron: 243
Kod ksi: BEKW-1445/17*
Cena:
17.90 zł
Opis książki
Stan prawny 10 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:

1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669); z ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500),
2.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2354),
1.9.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).