Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Przepisy
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381603409
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-0540/4*
Cena:
19.90 zł
Opis książki
Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi, a także tekst Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
W zbiorze uwzględniono w szczególności ostatnie zmieniające traktaty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom):
2015/2422 z 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
2016/1192 z 6 lipca 2016 r. w sprawie przekazania Sądowi właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią Europejską a jej pracownikami.
Książka jest skierowana do prawników praktyków, jak również do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.