Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Małżeństwo - Rodzina - Rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce
Autorzy: Dorota Gizicka
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788380613539
Stron: 180
Kod ksi: KULW-2032
Cena:
20.00 zł
Opis książki
Rodzina od dawna wzbudza zainteresowanie badaczy z różnych dziedzin nauki. Wynika to z jednej strony z jej powszechności, a z drugiej - z jej wyjątkowości i dynamiczności. Wciąż najbardziej intymne, a zarazem powszechne relacje między ludźmi dorosłymi oraz między rodzicami a dziećmi znajdują swoje miejsce w rodzinie. Nie można jednak zaprzeczyć, że nie jest to już jedyna forma relacji między ludźmi. Zmienia się oblicze rodziny, pojawiają nowe typy związków, które w swym funkcjonowaniu są mniej lub bardziej zbliżone do związków tradycyjnych, takich jak małżeństwo i rodzina. Zmieniają się relacje pomiędzy dorosłymi, ale także między dziećmi oraz między rodzicami i dziećmi. Ulega zmianie funkcja rodzicielska, która coraz częściej realizowana jest poza rodziną, a sposób jej realizowania zależy od indywidualnych preferencji rodziców. Mnogość wzorców życia wspólnotowego, jak też sposób ich realizacji powodują, że małżeństwo, rodzina i rodzicielstwo są wciąż interesującym tematem zarówno do analizy teoretycznej, jak i empirycznej.

Fragment ze wstępu