Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym
Autorzy: Marek Bielecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788380615038
Stron: 277
Kod ksi: KULW-2031
Cena:
32.00 zł
Opis książki
„Praca porusza ważną naukowo i społecznie tematykę, zachowuje odpowiedni poziom merytoryczny i została poprawnie przygotowana pod względem redakcyjnym. Nie ulega wątpliwości, że będzie ona stanowić znaczącą pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się problematyką regulacji prawnych dotyczących majątku i finansowania kościołów i związków wyznaniowych zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej".

Z recenzji Ks. prof. dr hab. Piotr Steczkowski - Uniwersytet Rzeszowski

„Po raz kolejny pojawia się publikacja dotycząca zagadnień związanych z majątkiem i finansowaniem instytucji wyznaniowych. Świadczy to o nie tylko publicystycznym, ale również naukowym zainteresowaniu środowiska. Zaprezentowane poglądy nie są powtórzeniem, ale uzupełnieniem luk w toczącym się procesie. Zgłaszane postulaty de legę ferenda mogą stać się inspiracją dla ustawodawcy oraz przyczynkiem do podejmowania w przyszłości kolejnych wysiłków zmierzających do oceny i reformy istniejącego stanu rzeczy. Dobrze się stanie jeśli w tym procesie słyszalny będzie glos środowiska naukowego utrwalony i wyrażony w formie tej publikacji".

Z recenzji Ks. prof. dr hab. Tadeusz Stanisławski - Uniwersytet Zielonogórski