Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji. Szanse i zagrożenia
Autorzy: Ewelina Kurowicka
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788380615786
Stron: 165
Kod ksi: KULW-0296
Cena:
24.00 zł
Opis książki
Szczegółowa analiza wykorzystywania nowych technologii w szkole ukazuje nowe rozwiązania metodyczne, które mogą być atrakcyjną formą pracy z dziećmi w wieku wczes-noszkolnym [...]. Ważne jest umiejętne kierowanie przez nauczyciela procesem edukacyjnym, by realizując cele kształcenia zintegrowanego zachować właściwe proporcje stosowanych metod i środków wspierać integralny rozwój dziecka [...].

Publikacja może stanowić przydane źródło wiedzy dla nauczycieli edukacji wczesno-szkolnej oraz rodziców, a także studentów. Uświadomienie sobie szans i zagrożeń płynących z cyfryzacji współczesnej przestrzeni umożliwi dokładniejsze zrozumienie prezentowanej problematyki, ale również może okazać się pomocne przy planowaniu i organizowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej [...].

Zaprezentowane wnioski diagnozujące, projektujące i prognostyczne mogą pomóc nauczycielom w zwiększeniu efektywności procesu dydaktycznego z udziałem urządzeń cyfrowych, wykorzystywaniu ich w pracy indywidualnej i grupowej uczniów, co może w pewnym stopniu przyczyniać się do gromadzenia, utrwalania i poszerzania ich wiedzy.

Z recenzji S. dr hab. Marii Opięli, prof. KUL

Problematyce wykorzystania technologii informacyjnych na etapie edukacji wczes-noszkolnej poświęcona jest książka Eweliny Kurowickiej pt. „Cyfryzacja przestrzeni we wczesnej edukacji - szansę i zagrożenia". Jest to publikacja bardzo aktualna, gdyż technologie informacyjne wchodzą do szkół nie tylko w postaci lekcji z edukacji informatycznej, ale coraz częściej stanowią środek dydaktyczny wykorzystywany na wielu różnych lekcjach [...].

Publikacja stanowi opracowanie ukazujące starannie opracowaną problematykę wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Recenzowana publikacja stanowi wartościowy materiał dotyczący edukacji wczesnoszkolnej i odpowiada potrzebom nauki.

Z recenzji dr hab. Anny Klim-Klimaszewskiej, prof. UPH