Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wielkopolskie instrumenty ludowe. Kolorowanka
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ISBN: 9788365772367
Stron: 0
Kod ksi: WOJE-0804
Cena:
12.30 zł
Opis książki
Edukacyjna kolorowanka „Wielkopolskie instrumenty ludowe” to kolejna publikacja autorstwa Piotra Kulka powstała pod wpływem zapotrzebowania płynącego od nauczycieli szkół, instruktorów domów kultury, a także dzieci i młodzieży, z którymi autor spotkał się podczas szkoleń, jakie prowadził w wielu miejscowościach Wielkopolski.
Instrumenty te zostały opisane pod względem budowy i miejsca występowania. Aby przybliżyć najmłodszemu pokoleniu ich charakterystyczną budowę, publikacja zawiera ilustracje poszczególnych instrumentów autorstwa Agaty Pospiech, które kolorować można wzorując się na podstawie zamieszczonych obok zdjęć.

Miejsce występowanie poszczególnych instrumentów przedstawione zostało najmłodszym w formie map, do kolorowania, autorstwa Pawła Zawadzkiego, wykonanych na podstawie literatury.

Dodatkowo publikacja ukazuje składy instrumentalne kapel występujących w wielu subregionach Wielkopolski, wykorzystujące wymienione wyżej instrumenty. Kapele te prezentują się w strojach charakterystycznych do miejsc ich występowania min. szamotulskich, dąbrowieckich, biskupiańskich, turskich, przyprostyńskich i innych. Czytelnicy będą mieli również okazję pokolorować ilustracje zawierające wizerunek kapel w charakterystycznych strojach wzorując się na podstawie dołączonych zdjęć.

Zawarty w kolorowance materiał służy do popularyzacji kultury muzyczno-tanecznej wielkopolskiego regionu, a tematyka jej stanowi pomoc w realizacji założeń programowych placówek kultury i szkolno-wychowawczych dotyczących poznawania dziedzictwa kulturowego własnego regionu. Przyniesie on niewątpliwie pomoc w praktyce nauczycielskiej i instruktorskiej, a jednocześnie pozwoli ukazać zróżnicowane bogactwo folkloru muzycznego Wielkopolski poprzez ukazanie instrumentów tradycyjnych oraz oryginalnych składów instrumentalnych kapel.