Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381602075
Stron: 0
Kod ksi: ABCD-320020*
Cena:
59.00 zł
Opis książki
Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmienia się procedura awansu zawodowego nauczycieli, m.in.:

-wydłużona została ścieżka awansu zawodowego,
-ocenę dorobku zawodowego zastąpiono oceną pracy po zakończeniu stażu, a postępowanie egzaminacyjne zastąpiono postępowaniem kwalifikacyjnym w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

W zakresie oceny pracy nauczyciela: zmianie ulegają między innymi terminy, tryb oraz skala oceny. Poza tym dyrektor szkoły musi ustalić regulamin oceny.