Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018
Autorzy: Bogumił Brzeziński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381601191
Stron: 284
Kod ksi: WOLT-9114*
Cena:
169.00 zł
Opis książki
Książka zawiera analizę 27 ważnych i kontrowersyjnych wyroków zapadłych w 2017 r. o kluczowym znaczeniu dla praktyki stosowania prawa podatkowego. Trzecia edycja publikacji, stanowi próbę krytycznego spojrzenia na szczególnie istotne wyroki wydane przez sądy polskie, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka.

W książce zaprezentowano stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.

Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.