Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Polityka i sprawiedliwość w Grecji przedsokratejskiej
Autorzy: Anna Ceglarska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381600651
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-9444*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją opisującą idee polityki i sprawiedliwości w Grecji przedsokratejskiej. Autorka przedstawia genezę i ewolucję pojęć związanych z państwem i prawem, a także opisuje początki ustroju mieszanego.

Uwzględnienie w publikacji wątków prawno-politycznych pojawiających się w czasach przedsokratejskich pozwoliło na szerszą refleksję dotyczącą współczesnych problemów, przede wszystkim na konieczność odejścia od pozytywistycznego formalizmu. Podkreślono, że sam podział kompetencji, niezależność instytucji oraz formalnie obowiązujące przepisy nie są jedynym wyznacznikiem istnienia państwa prawa ani trójpodziału władzy.