Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

12 lekcji o Konstytucji. Prawa podstawowe i polityczne. Kalendarz 2019
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381079624
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-KAL19*
Cena:
29.00 zł
Opis książki
Infografiki zawarte w cyklu "12 lekcji o Konstytucji" stanowić mogą narzędzie edukacji i komunikacji dla wszystkich poszukujących wiedzy o istocie Konstytucji i jej znaczeniu w codziennym życiu. Uzupełnieniem formy graficznej są syntetyczne opisy, oddające istotę przedstawionych praw, zawarte na odwrocie każdej infografiki. Zamierzeniem autorów było stworzenie wypowiedzi krótkich, jasnych i zrozumiałych dla każdego zainteresowanego tematyką.

II edycja "12 lekcji o Konstytucji" zatytułowana jest jest "Prawa podstawowe i polityczne". Składa się z 12 infografik obejmujących następujące tematy:

-Zasada nienaruszalności i poszanowania godności człowieka,
-Zasada ochrony wolności człowieka,
-Zasada równouprawnienia płci,
-Zasada powszechności korzystania z praw i wolności konstytucyjnych
-Zakaz stosowania tortur, zakaz poniżającego traktowania,
-Wolność zgromadzeń,
-Wolność zrzeszania się,