Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania
Autorzy: Karolina Panfil
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381601207
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-9442*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
Monografia stanowi kompleksową analizę instytucji odstąpienia od umowy z powodu naruszenia zobowiązania w prawie polskim. W publikacji wykazano przydatność wyodrębniania sankcyjnego odstąpienia od umowy ponad charakterystycznym podziałem na umowne i ustawowe prawo odstąpienia. Krytyczne uwagi na temat kodeksowej regulacji odstąpienia od umowy skłoniły autorkę do sformułowania licznych propozycji de lege ferenda.