Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria
Autorzy: Marta Soniewicka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381600316
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-9038*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
"Genetyczne ulepszanie w prokreacji medycznie wspomaganej dotyczy realizowania za pomocą decyzji prokreacyjnych opartych na informacjach genetycznych chęci posiadania jak najlepszego potomstwa. Można ten cel realizować albo za pomocą genetycznej selekcji pozytywnej z wykorzystaniem obecnie dostępnej diagnostyki preimplantacyjnej, a w przyszłości za pomocą rozwijających się technik edycji DNA. [...]

Genetyczne ulepszanie potomstwa jest obecnie dyskutowane zarówno w literaturze bioetycznej, jak i w publicznych debatach na temat przyszłości ludzkiej prokreacji. Choć w przeciwieństwie do selektywnej prokreacji według kryteriów medycznych ulepszanie genetyczne potomstwa nie jest praktykowane, nieustanny rozwój biotechnologii i nowe metody edycji genomu [...] mogą tę sytuację szybko zmienić. Zjawiska tego nie należy lekceważyć, mimo że pozostaje ono wciąż głównie teorią [...]".

z fragmentu publikacji