Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Skutki prawne śmierci pracodawcy
Autorzy: Marta Zbucka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381248921
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-9435*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Publikacja stanowi pierwsze na rynku polskim omówienie instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy, a także wynikłe z tego powodu następstwa prawne w obszarze stosunku pracy. Publikacja uwzględnia najnowsze przepisy w tym zakresie, w szczególności ustawę z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629), której celem jest umożliwienie kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci właściciela przedsiębiorstwa działającego w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy spółki cywilnej. Regulacja ta obejmuje również istniejące stosunki pracy, poprzez uznanie ich trwania, pod pewnymi warunkami po śmierci właściciela. Zatem zatrudnieni w przedsiębiorstwie pracownicy mogą zyskać większą stabilność miejsca pracy, w przedsiębiorstwie ?w spadku?, a sukcesorzy wsparcie w postaci doświadczonych pracowników.

Autorka omawia m.in. takie zagadnienia jak:

- konstrukcje prawne wygaśnięcia stosunku pracy wskutek śmierci pracodawcy,
- przejście zakładu pracy na następców prawnych zmarłego pracodawcy,
- sytuacja prawna byłego pracownika,
- dochodzenie roszczeń i odpowiedzialność następców prawnych zmarłego pracodawcy.

Ponadto w książce przedstawiono dane statystyczne dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw w omawianym kontekście.