Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Aporie sobości Problem tożsamości osobowej w powieściach Wiesława Myśliwskiego
Autorzy: Damian Michałowski
Wydawnictwo: Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
ISBN: 9788324234868
Stron: 132
Kod ksi: UNIV-2183
Cena:
36.00 zł
Opis książki
Jest to książka „pytań”. Jej pytajny charakter jest czytelny od pierwszych stron i jeśli użyć „świetlnej” metafory rzec można, że to światło pytania prowadzi uczonego w gąszcz świata przedstawionego twórczości autora Nagiego sadu. Cenne przy tym jest, że nie wdając się w rozważania natury literaturoznawczej wchodzi on od razu w istotę filozoficznych zagadnień. (…) Autor stawia przede wszystkim pytania o tożsamość osoby ludzkiej, tworzenia się jej, jej statusu i ostatecznego powołania. Wydobywa te kwestie z materii świata przedstawianego w sposób nadzwyczaj sprawny warsztatowo, dając popis kunsztu analitycznego oraz interpretacyjnego, (…) pokazuje wyjątkową umiejętność przekładu materii literackiej na problematykę filozoficzną, przy czym znakomicie stosuje kategorie filozoficzne do analiz świata przedstawionego, nie wprowadza zbędnej terminologii i aparatu pojęciowego, nie narzuca arbitralnie pojęć, lecz stara się niejako wyprowadzić je z analizowanej materii świata literackiego.
Z recenzji prof. dr hab. Jana Krasickiego