Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Kazimierz Słupek
Wydawnictwo: Harmonia Wydawnictwo - Józef Częścik
ISBN: 9788380801356
Stron: 188
Kod ksi: HARM-0647
Cena:
38.00 zł
Opis książki
Ksiazka ta adresowana jest do nauczycieli i specjalistow chcacych uporzadkowac swoja wiedze na temat specyfiki funkcjonowania uczniow ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, form i metod pracy pozwalajacych zindywidualizowac wobec nich wymagania, a takze procedur udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej i mozliwosci formalnych, jakie stwarza system oswiatowy dla wyrownywania szans edukacyjnych. Dodatkowo ksiazka zawiera propozycje arkuszy sluzacych opracowaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dzieci posiadajacych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego.