Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym
Autorzy: Agnieszka Skorupka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381249485
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-9433*
Cena:
139.00 zł
Opis książki
Publikacja jest pierwszą na rynku monografią kompleksowo omawiającą najistotniejsze zagadnienia związane z instytucją dowodu sprzecznego z prawem w procesie cywilnym.
W książce:
- scharakteryzowano i zdefiniowano dowód sprzeczny z prawem;
- zakreślono granice dopuszczalności dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym;
- przeanalizowano problem dowodu sprzecznego z prawem w odniesieniu do sprzeczności z Konstytucją, prawem cywilnym procesowym oraz dobrymi obyczajami;
- powiązano dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem z celem postępowania cywilnego, standardem rzetelnego procesu oraz podstawowymi zasadami postępowania cywilnego.