Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody
Autorzy: Daria Danecka, Joanna Kierzkowska, Diana Trzcińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381248525
Stron: 286
Kod ksi: WOLT-7333*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
W publikacji omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nakazy i zakazy:
- w odniesieniu do wybranych form ochrony przyrody,
- wynikające z planów ochrony form przyrody,
- dotyczące usuwania drzew i krzewów,
- w zakresie ochrony gatunkowej i jej wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą,
- w dziedzinie gospodarowania odpadami,
- dotyczące emisji i jej wpływu na przyrodę.
Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne związane z wejściem w życie tzw. konstytucji dla biznesu, której przepisy znacząco modyfikują dotychczasowe unormowania w zakresie wpływu ochrony przyrody na prowadzenie działalności gospodarczej. Najistotniejsze nowelizacje wynikają z ustaw:
- z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 30.04.2018 r. i wprowadziła znaczące zmiany dla procesu działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczące definicji działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy,
- z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, która przewiduje przepisy mogące ograniczać prowadzenie działalności gospodarczej.