Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Autorzy: Grzegorz Musolf
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381600101
Stron: 237
Kod ksi: WOLT-7532*
Cena:
139.00 zł
Opis książki
Komentarz do przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz opublikowanych do niej aktów wykonawczych uwzględnia m.in.:
- nowelizacje, które wejdą w życie 10.2018 r. i 1.01.2019 r., mające na celu zapewnienie skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych,
- wszystkie opublikowane dotychczas wyroki sądów administracyjnych dotyczące przedmiotowej tematyki.
W książce znajdziesz praktyczne uwagi odnoszące się do faktycznie występujących problemów z jakimi spotykają się podmioty dokonujące przewozu drogowego i kolejowego oraz obrotu wyrobami objętymi monitorowaniem w ramach systemu SENT.

Dowiesz się również m.in.:
-jak wypełnić poszczególne rodzaje lub istotne elementy zgłoszeń SENT,
- jak przebiega kontrola drogowa prowadzona przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego,
- o zagadnieniach pojawiających się w toku postępowań administracyjnych, prowadzonych w celu nałożenia kar pieniężnych za uchybienia stwierdzone w trakcie tych kontroli.
Autor wskazuje również na:
- przypadki i zasady ewentualnego zatrzymania pojazdu i towaru,
- opłaty z tym związane,
- zasady orzekania przepadku zatrzymanych towarów na rzecz Skarbu Państwa.