Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Alianse strategiczne w konkurencyjności usług logistycznych
Autorzy: Elżbieta Gołembska, Bartłomiej Tunak
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ISBN: 9788372053534
Stron: 114
Kod ksi: WSZB-0154
Cena:
29.00 zł
Opis książki
Najnowszym rozwiązaniem dotyczącym unowocześniania współczesnej działalności logistycznej jest zawieranie aliansów strategicznych w sektorze usług logistycznych, transportowych i spedycyjnych. Monografia zawiera pierwsze w Polsce wyniki badań dotyczące ekonomicznej skuteczności funkcjonowania aliansów strategicznych i przyczyn ich tworzenia. Rezultaty takiej oceny przedstawiono w szerokiej konfiguracji definicji tych aliansów z efektywnością ich stosowania w świetle literatury światowej. Istotą bowiem zawierania aliansów strategicznych jest ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw logistycznych czy transportowych. Ocena taka umożliwiła sformułowanie istotnych i cennych dla praktyki gospodarczej wniosków co do przyczyn i efektów tworzenia aliansów strategicznych w sektorze usług logistycznych i transportowych.
Książka to swoiste kompendium wiedzy o celowości stosowania nowoczesnych form aliansów strategicznych w logistyce i transporcie, zawieranych w warunkach konkurencji. Stanowi więc nowe, niezwykle przydatne źródło informacji dla menedżerów, doktorantów i studentów.