Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Świat zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną
Autorzy: Marian Guzek
Wydawnictwo: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
ISBN: 9788364054235
Stron: 194
Kod ksi: ELIP-0266
Cena:
33.60 zł
Opis książki
Głównym celem tej pracy jest dokonanie diagnozy niepowodzeń świata zachodniego w zakresie ekonomii i polityki oraz przedstawienie postulowanych kierunków zmian teoretycznodoktrynalnych i empirycznych w sferach gospodarki rynkowej i życia społeczno-politycznego. Do realizacji tego celu zastosowano metodę analizy i oceny występujących w literaturze prac z zakresu teorii ekonomii i politologii, uzupełnionych materiałami oficjalnymi państw i władz unijnych, publikowanymi w internecie i czasopismach, obrazującymi ewolucję współczesnego
systemu kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych i Europie. Na tle rezultatów tej analizy została podjęta próba przewidywania zmian polityczno-gospodarczych w wybranych krajach oraz w skali światowej, a także formułowania postulatywnych rozwiązań doktrynalno-ustrojowych i empirycznych. Jako podstawę filozoficzną rozwiązań postulatywnych autor przyjmuje teorię Johna Actona, mającą cechy liberalizmu synergicznego, natomiast podstawę ekonomiczną projektowanych rozwiązań doktrynalno-ustrojowych stanowią teorie Adama Smitha i Davida Ricarda, uzupełnione przez Johna M. Keynesa i Paula Samuelsona.
ze Wstępu