Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Przywództwo Etyka Polityka
Autorzy: Pod redakcją, Jerzy Szczupaczyński, Ewa Maria Marciniak
Wydawnictwo: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
ISBN: 9788380172104
Stron: 261
Kod ksi: ELIP-0264
Cena:
37.80 zł
Opis książki
Zaprezentowane rozważania są głosem w dyskusji nad istotą przywództwa
politycznego oraz - jak sądzimy - etapem w konstruowaniu jego koherentnej
koncepcji. Są również okazją do formułowania wielu kolejnych pytań o przywództwo, jego istotę, między innymi o to, czy i w jakim stopniu współczesne przywództwo jest autorytetem, wizją, obecnością, uwagą czy polityczną empatią.
Czy siła i moc przywództwa pochodzą z relacji przywódcy z jego otoczeniem,
czy też z właściwości intelektualnych i cech osobowości przywódcy oraz czy
w związku z tym w czasach wszechobecnych informacji przywództwo intelektualne
jest odpowiedzią na oczekiwania zwolenników i konieczna jest refleksja
nad przywództwem skoncentrowanym na aspektach kognitywnych, czy też wręcz
odwrotnie - potrzebujemy eksploracji przywództwa skoncentrowanego na emocjach.
Pytań jest sporo - czas więc na kolejne odpowiedzi.