Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Szkolenie wstępne BHP Instruktaż ogólny St. Pr. 08/2018
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Bogdan Rączkowski
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046523
Stron: 76
Kod ksi: ODDK-6602/4
Cena:
63.00 zł
Opis książki
Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci rozpoczynający praktyki i uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. W opracowaniu szczegółowo omówiono każdy temat programu ramowego. Poradnik polecamy szczególnie pracownikom służby bhp, osobom wykonującym u pracodawcy zadania tej służby a także pracownikom wyznaczonym przez pracodawcę do prowadzenia tego szkolenia, posiadającym odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Podstawą opracowania jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).