Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Nomenklatura scalona (CN)
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 8378046578
Stron: 0
Kod ksi: ODDK-7106E
Cena:
204.75 zł
Opis książki
Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282, z dnia 31.10.2017 r.).

Książka zawiera:
Część pierwszą – Przepisy wstępne
Część drugą – Tabela stawek celnych
Od 2019 r. niezbędna dla potrzeb podatku VAT.