Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Eschatologia na ambonie Kazania i wiara Polaków w rzeczy ostateczne
Autorzy: Wojciech Klimski
Wydawnictwo: Nomos Zakład Wydawniczy Sp. z o.o.
ISBN: 9788376884868
Stron: 313
Kod ksi: NOMO-0351
Cena:
48.00 zł
Opis książki
Przedmiotem zainteresowania badawczego Autora książki jest proces komunikacji kaznodziejskiej, w którego czasie jest realizowana misja ewangelizacyjna Kościoła w zakresie kształtowania przekonań eschatologicznych. Ujęcie przez Autora tematu wiary Polaków w rzeczy ostateczne i umieszczenie tej problematyki w kontekście szerokich przemian kulturowych jest w polskiej literaturze socjologicznej pionierskie. Analiza przepowiadania kaznodziejskiego jako procesu komunikacyjnego wymagała opanowania interdyscyplinarnych kompetencji: socjologicznych, teologicznych, a także dotyczących teorii komunikacji i medioznawstwa. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu ujęciu Czytelnik otrzymuje książkę ciekawą faktograficznie i interpretacyjnie, i pozostaje z pytaniami, na które każdy, nie tylko kapłani zajmujący się z racji swojej roli społecznej problematyką eschatologiczną, przynajmniej od czasu do czasu szuka odpowiedzi. Z recenzji dra hab. Wojciecha Pawlika, prof. UW