Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo handlowe Wyd. 20
Autorzy: Andrzej Kidyba
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381287999
Stron: 1021
Kod ksi: BEKW-1101/20*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
Książka „Prawo handlowe" składa się z trzech części, z których:
- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);
- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, instytucje not for profit;
- trzecia zawiera ogólne informacje dotyczące kontraktów, ich rodzajów oraz sposób nawiązywania stosunków, a także opisy różnych (nazwanych i nienazwanych) umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy agencji, komisu, leasingu czy umowy factoringu.