Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Karta Nauczyciela Komentarz
Autorzy: Marek Młodecki
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046455
Stron: 394
Kod ksi: ODDK-7104
Cena:
189.00 zł
Opis książki
Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty.
W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym m.in.:
- zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela,
- obowiązek doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły,
- nowy składnik wynagrodzenia "dodatek za wyróżniającą pracę",
- zmiany zasad wykorzystywania urlopu przez dyrektora, wicedyrektora oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze,
- doprecyzowanie i uszczegółowienie zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
Całość wzbogacona licznym orzecznictwem sądowym.
Stan prawny - 1 września 2018 r.