Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918-19
Autorzy: Monika Opioła, Tomasz Kawski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377803578
Stron: 402
Kod ksi: MARS-3988/2
Cena:
38.65 zł
Opis książki
W Gminach żydowskich pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918-1942 przedstawiono dzieje 40 gmin żydowskich działających w powiatach: kaliskim, kolskim, konińskim, łęczyckim, sieradzkim, tureckim, wieluńskim w okresie rozkwitu aktywności społeczno-politycznej i kulturalnej mieszkańców w międzywojniu (1918-1939) oraz zagłady podczas niemieckiej okupacji ziem polskich (1939-1942). Książka jest rodzajem leksykonu, który pozwala zapoznać się nie tylko z historią poszczególnych gmin żydowskich i ich mieszkańców, lecz także przybliża specyfikę pogranicznych, małomiasteczkowych społeczności żydowskich, które mimo wielu cech wspólnych i niewielkich dzielących je odległości, różniły się czasem w sposób zasadniczy. Zamieszczone aneksy umożliwiają pogłębienie wiedzy o żydowskich mieszkańcach miast i miasteczek, wykonywanych przez nich profesji oraz miejscach zamieszkania.