Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsc
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Jarosław Sekita
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381248310
Stron: 288
Kod ksi: WOLT-9834*
Cena:
139.00 zł
Opis książki
W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej. Przedstawiono w niej zasady opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej przez polskich podatników za granicą oraz przez zagranicznych rezydentów w Polsce. Analizie poddano zarówno obowiązki pracodawcy (płatnika), jak i pracownika.

W książce omówione zostały różne sposoby zatrudnienia, które różnią się m.in.:
- położeniem rezydencji podatkowej pracownika oraz pracodawcy,
- miejscem świadczenia pracy,
- wykonywaniem pracy w przedsiębiorstwie głównym, jego zagranicznym zakładzie lub miejscu zamieszkania pracownika.

Autor opisuje w szczególności zasady rozpoznawania przychodów, stosowania zwolnień przedmiotowych, potrącania kosztów, odliczania polskich i zagranicznych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rozliczania zaliczek, zasady opodatkowania wynikające z umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.