Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

System Prawa Karnego Procesowego Tom XVIII Koszty procesu w sprawach karnych
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381245579
Stron: 1219
Kod ksi: WOLT-80118*
Cena:
359.00 zł
Opis książki
System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej. W tomie XVIII Systemu scharakteryzowano koszty procesu karnego nie tylko od strony teoretycznej poprzez wskazanie ponadczasowych zasad, dorobku doktryny polskiego procesu karnego i orzecznictwa, lecz także z zaznaczeniem kwestii praktycznych, takich jak chociażby sposób obliczania danych kosztów. Systematyka omówionych zagadnień została zdeterminowana przez podział kosztów narzucony przez Kodeks postępowania karnego, a zarazem dostosowana do struktury procesu karnego: - najpierw poruszono zagadnienia o charakterze ogólnym, statycznym, kwestie wspólne dla rozstrzygania o kosztach procesu (rozdz. 1-6), - następnie opisano koszty w dynamice procesowej, czyli tryb rozstrzygania o nich oraz reguły ich rozdziału w postępowaniu karnym (rozdz. 7-19).