Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Michał Pyka
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381286312
Stron: 0
Kod ksi: BEKW-8245*
Cena:
169.00 zł
Opis książki
Monografia jest pierwszym na polskim rynku kompleksowym opracowaniem poświęconym interpretacji pojęcia inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. Dynamiczny rozwój tego arbitrażu nie przekłada się na ujednolicenie poglądów w kwestii tak podstawowej, jaką jest interpretacja pojęcia inwestycji jako przesłanki jurysdykcji międzynarodowych trybunałów arbitrażowych. Badania prowadzone w pracy obejmują analizę orzecznictwa arbitrażowego. Ich celem jest identyfikacja takich kierunków interpretacji pojęcia inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym, które mogą prowadzić do wykształcenia się w tym arbitrażu zobiektywizowanego standardu interpretacji pojęcia inwestycji.
Monografia jest adresowana do przedstawicieli nauki, pracowników organów i instytucji obsługujących inwestycje zagraniczne, a także do prawników zajmujących się w swojej praktyce zawodowej międzynarodowym arbitrażem inwestycyjnym.